Contract (klik op print voor een afdruk)
De Paarlhof huisje 4 te Groede
Gegevens huurder:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Telefoonnr:

GSMnr:

(Post)banknr:

Periode huur:
Te betalen:
Huurprijs:

Hoogseizoen:

€ 525,00 per week

Borgsom: € 125,00
Schoonmaak: € 35,00
Toeristenbelasting Aantal personen * aantal nachten * € 0,70:
TOTAAL
Borgsom en 25% van de huur binnen 2 weken na reservering overmaken. Dan geldt pas deze huurovereenkomst.
Huur, toeristenbelasting en schoonmaakkosten uiterlijk 1 maand voor gebruik overmaken op bankreknr.49.28.87.225 tnv BH Unk-van den Broek, Berkven 6, 5646 JG EINDHOVEN

De sleutel van het huisje: U maakt hiervoor een afspraak met ons waar u de sleutel kunt ophalen en weer terug brengen.

Telefoonnummer 040-2930750 fax 040-2930757 mobiel 06-24811451

Handtekening huurder

 

 

Datum:

Handtekening verhuurder

 

 

Datum:

Terug naar web-site